REVIEW

상품 사용후기입니다.

상품 게시판 목록
NO PRODUCT SUBJECT NAME DATE HIT RECOM GRADE
22 [Sold out] Logo keyring 내용 보기 []예뻐용 HIT파일첨부[1] 소**** 2017-01-08 836 0 5점
21 [Sold out] Logo keyring 내용 보기 []마음에들어요 HIT파일첨부[1] 소**** 2017-01-08 622 2 5점
20 [Sold out] Getdown turtle sweatshirt (black) 내용 보기 []완전 마음에들어용 HIT파일첨부[1] 소**** 2017-01-08 893 0 5점
19 [Sold out] Getdown turtle sweatshirt (white) 내용 보기 []예쁘다 ㅎㅎㅎ HIT파일첨부[1] 우**** 2016-12-15 1184 0 5점
18 [Sold out][기모]Turtle sweatshirt (black) 내용 보기 []예뻐요 HIT파일첨부[1] 장**** 2016-11-24 1768 8 5점
17 [Sold out] 1990 pocket sweatshirt (beige) 내용 보기 []굿 HIT[1] 한**** 2016-11-09 622 5 5점
16 [Sold out] Colorblock sweatshirt (gray) 내용 보기 []짱이뻐요 HIT[1] 한**** 2016-11-09 561 8 5점
15 [Sold out] Welcome hoodie (black) 내용 보기 []진짜 좋아요 HIT[1] 김**** 2016-10-29 831 4 5점
14 내용 보기 [] HIT파일첨부[1] 강**** 2016-10-26 899 8 5점
13 [Sold out][기모]Turtle sweatshirt (black) 내용 보기 []진짜 사이즈굿 너무맘에들어요 HIT[1] 강**** 2016-10-25 1498 4 5점
12 [Sold out] Colorblock sweatshirt (blue) 내용 보기 []Colorblock sweatshirt 리뷰 HIT파일첨부[1] 이**** 2016-10-13 1181 6 5점
11 [Sold out] Oversized ma-1 jacket (black) 내용 보기 []좋아요ㅎ HIT파일첨부[1] 이**** 2016-10-02 1312 7 5점
10 [Sold out] Cotton jacket (mustard) 내용 보기 []신기하게도 사이즈가 딱 맞아요~! HIT파일첨부[1] 이**** 2016-10-02 1169 9 5점
9 내용 보기 []감사합니다 HIT[1] 박**** 2016-09-29 476 6 5점
8 [Sold out] Welcome hoodie (black) 내용 보기 []슬로우 애시드 블랙 후드티 후기 HIT[1] 김**** 2016-09-29 1395 18 5점
  • 이전 페이지
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
  • 다음 페이지