1. COMMUNITY
  2. REVIEW
상품 게시판 목록
NO PRODUCT SUBJECT NAME DATE HIT RECOM GRADE
공지 내용 보기 []REVIEW 작성 적립금안내 HIT SLOWACID 2016-09-17 660 11 5점
345 SLOWACIDXTEDDYISLAND YELLOW TEDDY SWEATSHIRT 내용 보기 []포토카드 누락 박**** 2021-10-15 37 0 4점
344 [TAEYONG] RUBY SHORT T-SHIRT [WHITE] 내용 보기 []thanks S**** 2021-10-15 6 0 5점
343 SLOWACIDXTEDDYISLAND PRINT LEAVES T-SHIRT [BROWN] 내용 보기 []DELIVERY INQUIRY AND STATUS J**** 2021-10-11 30 0 5점
342 SLOWACIDXTEDDYISLAND CLASSIC TEDDY SWEATSHIRT 내용 보기 []nensimahendra V**** 2021-10-07 24 0 5점
341 [TAEYONG] RUBY SHORT T-SHIRT [PINK] 내용 보기 []잘 받았습니다!! 공**** 2021-10-01 41 0 5점
340 [YUTA] BLACK CHERRY SHORT T-SHIRT [BLACK] 내용 보기 []아주 좋아요 공**** 2021-10-01 22 0 5점
339 [JAEHYUN] SCRAP SHORT T-SHIRT [GRAY] 내용 보기 []재입고 문의 유**** 2021-10-01 47 0 5점
338 내용 보기 []고객센터전화전호 정**** 2021-09-29 50 0 5점
337 내용 보기 []PAYMENT CONFIRMATION !!! 파일첨부 2**** 2021-09-29 52 0 1점
336 SLOWACIDXTEDDYISLAND CONTACT LOGO T-SHIRT [WHITE] 내용 보기 []입금 확인 문의 김**** 2021-09-28 92 0 5점
335 [JAEHYUN] SCRAP SHORT T-SHIRT [WHITE] 내용 보기 []재입고문의 ㅇ**** 2021-09-28 83 0 5점
334 SLOWACIDXTEDDYISLAND EMBROIDERY LEAVES T-SHIRT [BLACK] 내용 보기 []주문조회 H**** 2021-09-27 77 0 5점
333 [JAEHYUN] SCRAP SHORT T-SHIRT [GRAY] 내용 보기 []후기에요오 HIT 이**** 2021-09-23 156 0 5점
332 [JAEHYUN] SCRAP SHORT T-SHIRT [BLACK] 내용 보기 []후기후기 이**** 2021-09-23 32 0 5점
331 [JAEHYUN] SCRAP SHORT T-SHIRT [WHITE] 내용 보기 []후기입니당 이**** 2021-09-23 43 0 5점